Logg inn

Du må være registrert på higlog.no for å kunne logge inn.

three × five =

×


Om Login

Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk ved Høgskolen i Gjøvik (HiG). Linjeforeningen skal arbeide for å forbedre studiemiljøet på HiG ved å bidra til å arrangere faglige og sosiale aktiviteter, gjerne i samarbeid med næringsliv og forelesere på HiG, samt være bindeleddet imellom studier og næringsliv.Vedtekter § 2 Formål

Login er en linjeforeningen for IT-studiene på NTNU. Alle studieretninger som er underlagt AIMT (avdeling for informatikk og medieteknikk) er medlemmer. AIMT er konsentrert rundt moderne data-, kommunikasjons- og medieteknologiområder. Geografiske informasjonssystemer fra ATØL (avdeling for teknologi, økonomi og ledelse) ligger også under Login.

Login jobber for å få et godt sosialt og faglig miljø for at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Vi arbeider også for at studentene skal komme i kontakt med næringslivet. Dette skjer ofte ved karrieredager, bedriftpresentasjoner, og fagpresentasjoner. De to sistenevnte blir det ofte servert gratis pizza og drikke. Vi tar i mot små jobboppdrag, deltid-, eller heltidsjobber og formidler disse videre til medlemmene våre.

Login ble en frivillig organisasjon i 2013 og styret består i dag av fem studenter. Vi ønsker flere engasjerte IT-studenter som kan bidre med å bestemme hva vi skal gjøre og jobbe med.

Styret

Leder Ahmad

Lederen har det øverste ansvaret for styrets aktiviteter. Vedkommene skal drive oppfølging av pågående aktiviteter i Login. Vedkommende har ansvar for å innkalle til møter og sakslister til disse.

Nestleder Odd Erik

Nestleder er stedfortreder for leder når han er borte. Han er alltid oppdatert på Login sine aktiviteter.

 

Økonomiansvarlig Bjørn Kaare

Økonomiansvarlig har ansvar for å sette opp budsjett, føre regnskap, betale og sende regninger på vegne av Login.

 

Styremedlem  Eldar

 

Styremedlem Anders

 

Følg oss på

Kontakt oss


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372


Følg oss på

Kontakt oss


#Login på EFnet

Login på Slack


Postadresse
Login – Linjeforening for IT
NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik


Besøksadresse
NTNU i Gjøvik (G-Bygget)
Teknologiveien 22
2815 Gjøvik


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372Opphavsrett © 2018 Login - Personvern - Logg inn - Utviklet av Jan William