Logg inn

Du må være registrert på higlog.no for å kunne logge inn.

4 × 1 =

×


Login – Linjeforeningen for IT

Ekstraordinært Årsmøte

16. november 2016

 1. Ahmad meldte seg frivillig til å være møte leder. Ingen innvendinger frå salen

 2. Håvard Ola Eggen, Eivind Storsveen meldte seg frivillig til å kontrollere og signere referatet

 3. Godkjenning av innkalling – Einstemmig godkjent

 4. Godkjenning av sakslista – Einstemmig godkjent

 5. Økonomi vert presentert

  1. Diskusjon om bufferkontoen
   Innstikk frå tidligare styremedlem om bufferkontoen
  2. Stemming over om kontoen skulle fortsatt eksistere, men muligheit for å bruke pengane – Einstemmig vedtatt
  3. Ingen innvendinger eller kommentarer til resten av økonomien
 6. Vedtekter

  1. Endring i linjeforeningens namn § 1.1 – Einstemmig vedtatt
  2. Permutasjoner av namnet § 1.1.1 – Einstemmig vedtatt
  3. Formål § 2 – Einstemmig vedtatt
  4. Gismedlemskap (Utstemming) – Einstemmig stemt ut av Login
  5. Medlemskap §3
   1. Grunna ny informasjon vert IMT delt opp – Einstemmig godkjent å stemme for status quo
   2. Endring Einstemmig godkjent
  6. Medlemmers rettigheiter §3.1
   1. Endring i paragrafen – Einstemmig vedtatt
   2. Endring i paragrafen – 7 i mot / 9 for – Ikkje vedtatt
  7. Subparagraf § 3.1.1 (Søke om å bli medlem igjen) – 1 i mot, 2 blankt, 17 for – Vedtatt
  8. Årsmøte § 4 – Einstemmig vedtatt
  9. Årsmøteprosess § 4.1 – Einstemmig vedtatt
  10. Styret § 5
   1. Endring – Einstemmig vedtatt
   2. Endring – Einstemmig vedtatt
   3. Endring – 2 i mot, 3 blankt, 15 for – Vedtatt
  11. Styrets sammensettning § 5.1
   1. Endring – Einstemmig vedtatt
   2. Endring – Einstemmig vedtatt
  12. Leder § 5.2 – 1 i mot, 3 blankt, 16 for – Vedtatt
  13. Økonomiansvarlig § 5.4 – Einstemmig vedtatt
  14. Sekretær § 5.5 – Einstemmig vedtatt
  15. Teknisk ansvarlig § 5.6 – Einstemmig vedtatt
  16. Økonomi §6 – 2 i mot, 2 blankt, 16 for – Vedtatt
  17. Økonomisk støtte § 6.1
   Stemme over endring i ordlyd ved fylleri – Einstemmig vedtatt. Ordlyden er no ”Skal ikkje gi støtte til arrangementer der formålet eksklusivt er fylleri”
   1. Endring – Einstemmig vedtatt
   2. Endring – Einstemmig vedtatt
   3. Endring – Einstemmig vedtatt
   4. Endring – Einstemmig vedtatt
   5. Endring – Einstemmig vedtatt
   6. Endring – Einstemmig vedtatt
  18. Mistillitsforslag § 7.2 – Einstemmig vedtatt
  19. Prosessen ved eksklusjon eller mistillitsforslag § 7.3 – Einstemmig vedtatt
  20. Endring og godkjenning vedtekter § 8.1
   Endring av ¾ til 2/3 – Einstemmig vedtatt
   Vedtekten i sin heilheit – Einstemmig vedtatt
  21. Oppløsing § 9.2 – Einstemmig vedtatt
 7. Diskusjon om å ta inn doktoratstudenter i linjeforeningen – Feedback:

  ”Nesten diskriminering å ikkje ha dei med”.
  Det må undersøkast om det er doktoratstudenten som ikkje burde inn under Login. Eventuell endring til vedtektene til neste årsmøte vist undersøkelsen syner til at dette er noko og utføre

 8. Diskusjon om æresmedlem.

  Positiv respons. Kva æresmedlem betyr vil bli utbreda til neste årsmøte.

 9. Oppnevne komité

  Vert informert om og diskutert

 10. Eventer som kjem

  Vert informert om og diskutert

 11. Pizza!

 12. Valg av Nestleder

  Odd Erik Husum er vald som nestleder

 13. Valg av Økonomiansvarlig

  Bjørn Kaare Aune er vald som økonomiansvarlig

 14. Valg av Sekretær

  Ingen meldte seg frivillig.

 15. Valg av PR-Ansvarlig

  Ingen meldte seg frivillig

 16. Valg av Teknisk Ansvarlig

  Ingen meldte seg frivillig, Anders tek då denne stillinga.

 

Følg oss på

Kontakt oss


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372


Følg oss på

Kontakt oss


#Login på EFnet

Login på Slack


Postadresse
Login – Linjeforening for IT
NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik


Besøksadresse
NTNU i Gjøvik (G-Bygget)
Teknologiveien 22
2815 Gjøvik


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372Opphavsrett © 2018 Login - Personvern - Logg inn - Utviklet av Jan William