Logg inn

Du må være registrert på higlog.no for å kunne logge inn.

one × four =

×


Referat ekstraordinært årsmøte 1. oktober 2015

Valg av møteleder, referent, tellekorps, og protokoll-underskrivere

Møteleder: Kristoffer
Referent: Jakob
Tellekorps: Amund
Protokollunderskrivere: Katrine Borge og Steffen Horgen Reinli

Sak 1: Godkjenning av ny leder og nestleder

25 for, 0 imot.

Sak 2: Ledige stillinger i styret

PR anvarlig / Event-ansvarlig(e) / Julebord-ansvarlig:

• Katrine Borge – Julebordansvarlig.
• Ingve Skåra – Eventansvarlig.
• Kari Sand – karrieredagansvarlig

Tips fra salen: Ved behov kan fellesmelding sendes ut, der det bes om hjelp til spesifikke formål.

Sak 3: Sammarbeid med andre linjeforeninger

Det er blitt opprettet en offisiell arena for dialog mellon linjeforeningene – spesifikt sammarbeid om julebord og karrieredag.

Sak 4: Hva skjer i høst

Oversikt på Facebook.
Invitasjoner sendes og på epost

Sak 5: Eventuelt

•Usortert listepunkt Login uavhenging av fusjonen med NTNU.
•Usortert listepunktPrioritering: 2. og 3. klassinger, bør ha forrang over 1. klasser i forbindelse med bedriftspresentasjoner og eventer i forbindelse med disse. Styret mener det må være opp til bedriften å bestemme hvem som skal få prioritet.
•Tilbakemelding til Accenture: For mye “skryt av egen bedrift”, vil ha med faglig innhold. Kun 15min til selvpromotering.
•Mer workshops (eventuelt case scenarioer som med mnemonic)

Følg oss på

Kontakt oss


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372


Følg oss på

Kontakt oss


#Login på EFnet

Login på Slack


Postadresse
Login – Linjeforening for IT
NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik


Besøksadresse
NTNU i Gjøvik (G-Bygget)
Teknologiveien 22
2815 Gjøvik


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372Opphavsrett © 2018 Login - Personvern - Logg inn - Utviklet av Jan William