Logg inn

Du må være registrert på higlog.no for å kunne logge inn.

four + 20 =

×


Login – Linjeforeningen for IT

Årsmøte

27. april 2016

Saker:

Behandle innkommende forslag og saker
Endringer i vedtekter / Godkjenne vedtektene
Økonomi
Foreta valg

1

Møteleder: Kristoffer
Referent: Jakob Voigt
Tellekorps: Kristoffer
Referatkontrollører: Joanna og Steffen

2

Jan Williams forslag til vedteksendringer:

Ordlydsendring i dokumentet: “forening” endres til “linjeforening”.
Vedtatt 28 for, 3 blank.

Formålsparagraf endres til å reflektere at vi nå er en del av NTNU.
Vedatt 31 for.

Paragraf 3: Endring av definerte medlemsgrupper.
Forkastet: ingen endring i medlemsgrupper.

Medlemmers rettigheter og på nest siste linje 31 for. paragraf om medlemsskap.
Inkludere en liste over medlemslinjer: vedtatt 31 for.

Ny paragraf 3.2 “Nytt medlemskap”.
Fjerne “på tvers av årskull” foreslått.
Fjerne pkt. 1 foreslått.

Paragraf 3.3 Fjerne medlemer.
Endring vedtatt med 26 stemmer.

Paragraf 4 (første og andre avsnitt) .
Vedtatt med 24 stemmer for.

Paragraf 4 (tredje avsnitt).
Første avsnitt: vedtatt med 26 stemmer.
-Presisere at det er snakk om 2/3 flertall.

Paragraf 4 (fjerde avsnitt).
Fjerde avsnitt forkastes med 19 stemmer.

Paragraf 4 (femte avsnitt).
Vedtatt enstemming.

Paragraf 4.2.
Vedtatt enstemming / redaksjonelt.

Paragraf 5.
Vedtatt enstemming / redaksjonelt.

Paragraf 5.1.
Vedtatt enstemming / redaksjonelt.

Paragraf 5.4.
Vedtatt enstemming / redaksjonelt.

Paragraf 6.
Fjerne “Det er mest hensiktsmessig” 24 stemmer for, 1 imot.

Paragraf 6.1.
Endring forkastes med 16 stemmer. Det oppfordres til å revidere endringen og ta det opp igjen på neste årsmøte.
Styret bør holde liste var det noe enighet om. Hensikten er at enkelt personer ikke skal stikke av med utstyr sponset av Login.

Paragraf 6.1 (Alkohol) endringen vedtatt.
Forslag: Login sine penger skal ikke gå til alkohol: ikke vedtatt.

Paragraf 6.1 “Penger som ikke brukes opp, tilbakebetales linjeforeningen”.
Vedtatt enstemming / redaksjonelt.

Paragraf 8.1.
Vedtatt enstemming / redaksjonelt.

Paragraf 9.1.
Vedtatt enstemming / redaksjonelt.

Paragraf 9.2.
Vedtatt enstemming / redaksjonelt.

3

Økonomi ble gjennomgått av økonomiansvarlig

4

Ahmad stemt inn som leder med 16 stemmer
Ingve stemt inn som økonomi ansvarlig, uten motkandidat
Jannis stemt inn som nestleder (samt sekretær)

Følg oss på

Kontakt oss


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372


Følg oss på

Kontakt oss


#Login på EFnet

Login på Slack


Postadresse
Login – Linjeforening for IT
NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik


Besøksadresse
NTNU i Gjøvik (G-Bygget)
Teknologiveien 22
2815 Gjøvik


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372Opphavsrett © 2018 Login - Personvern - Logg inn - Utviklet av Jan William