Logg inn

Du må være registrert på higlog.no for å kunne logge inn.

11 − 11 =

×


Referat fra årsmøte 27. april 2015

Sak 1: Valg av møteleder, referent, tellekorps, og protokoll-underskrivere

Møteleder: Katrine
Referent: Kim
Tellekorps: Mats Auten
Protokollunderskrivere: Jakob Voigt og Christoffer Vargtass

Sak 2: Budsjett

Budsjett ble gått igjennom av Økonomiansvarlig .

Sak 3: Forslag til endringer i vedtekter

Fikk inn 2 forslag: §3 Legge inn flere linjer som automatisk medlemmer av Login: Geomatikk og Geografiske informasjonssystemer. Blir som med data ing. «litt medlem begge steder» Avstemning resultat: Endring ble vedtatt etter avstemning

§6.2: Linjeforeningen skal stå fritt til å støtte grupper og lag på skolen som gjennomfører faglig relevante prosjekter med økonomiske midler, så fremt de økonomiske midlene faktisk blir brukt til å gjennomføre disse relevante prosjektene. For at grupper eller lag skal motta økonomisk støtte fra linjeforeningen, må det være levert skriftlig søknad til linjeforeningen. Den skriftlige søknaden skal inneholde et dokument som forklarer bruksområde for de økonomiske midlene, samt et ferdig utkast til budsjett. Styret tar stilling til om støtte skal gis. Økonomisk støtte til grupper som oppfattes ekskluderende mot andre login medlemmer eller useriøs vil automatisk bli avslått. Dersom gruppen opphøres skal resterende utsyr som er sponset av login tilbakefalle i logins eie. Styre må selv ta en vurdering av hvordan de skal disponeres i fremtiden. Avstemning resultat: Vedtatt ved avstemning.

Sak 4: Valg av styret

Foreslår at dersom ikke nok søker vil stillinger bli slått sammen Leder : Leder, Økonomiansvarlig Teknisk Ansvarlig: Teknisk Ansvarlig, Sekretær Nestleder stillingen blir borte.

Leder: Amund Råheim

Teknisk Ansvarlig: Rahif Afiouni

Økonomisk ansvarlig: Odin Jenseg

Sekretær: Jakob Voigt

Nestleder: Kristoffer Dahl

EKSTRA: PR OG EVENT:

Eventansvarlig: Ingen

PR Ansvarlig: Ingen

Følg oss på

Kontakt oss


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372


Følg oss på

Kontakt oss


#Login på EFnet

Login på Slack


Postadresse
Login – Linjeforening for IT
NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik


Besøksadresse
NTNU i Gjøvik (G-Bygget)
Teknologiveien 22
2815 Gjøvik


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372Opphavsrett © 2018 Login - Personvern - Logg inn - Utviklet av Jan William