Logg inn

Du må være registrert på higlog.no for å kunne logge inn.

4 × two =

×Referat fra årsmøte 18/05-13 Last ned som PDF

Sak 1

Del 1: Valg av møteleder, referent, tellekorps, og protokoll-underskrivere

Møteleder: Jan William Johnsen
Referent: Andreas Ringstad Hansen
Tellekorps: Per Christian Kofstad
Underskrivere: Kasper Kristoffersen og Magnus Øverbø
Ingen innvendinger fra oppmøte. Enstemmig godkjent.

Del 2: Godkjenning av innkalling, dagsorden, forretningsordren og saksliste

Det ble kommentert at den var akkurat lovelig sendt ut, men at innkallingen var sen og knotete. F.eks. at det var flere e-poster, og vinglete angående valg av verv. Det manglet også et valgkorps som skulle ta i mot søknader fra interesserte medlemmer til styreverv. Det kom et forslag om å få inn flere frivillige til ekstra styreverv.
Ingen andre innvendinger til sak 1, del 2. Enstemmig godkjent.

Sak 2 Godkjenning av vedtekter

Det kom et spørsmål om hva “ikke-konfidensielle” saker skulle gjelde. Og at vi ikke kunne ta det med før det ble definert. Vi stemte om å godkjenne de første vedtektene som ble sendt ut med den første invitasjonen til årsmøtet. Enstemmig godkjent. Deretter stemte vi om de nye endringene som ble påført vedtektene på årsmøtet. Endringen var at ikke-konfidensielle ble gjort om til at medlemmer har rett til innsyn av styrets avgjørelser i saker. De nye vedtektene ble enstemmig vedtatt. Endre Rett til innsyn i linjeforeningens ikke-konfidensielle vedtak og regnskap til Rett til innsyn i linjeforeningens vedtak og regnskap. Det kom et ønske om å vise studentkort ved håndsopprekning/stemming for å bedre sikkerhet med at det bare deltok stemmeberettiget medlemmer. Et annet ønske er å bedre definere “en periode” i vedtektene. En periode var ment som fra årsmøte til årsmøte.

Sak 3 Budsjett

Kommentarer på budsjettet var at vi tjener for mye penger og trenger å bruke mer. Det ble foreslått at hver linje får en pot, som de kan bruke som de vil i henhold til sin studieretning og vedtekter. Den potten kan øke hvis flere studieretninger blir inkludert. Det ble foreslått å innføre en PR og arrangement ansvarlig for å bruke mer penger på markedsføring og arrangementer. Budsjett ble enstemmig godkjent.

Sak 4 Valg av nytt styre

Leder: Jan William Johnsen
Nestleder: Ole Johan Rasch
Sekretær: Kasper Kristoffersen
Økonomiansvarlig: Sebastian Axel Weinstock
Teknisk ansvarlig: Andreas Ringstad Hansen
Ingen innvendinger på noen vervene. Alle ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Eventuelt

Ønske om varastillinger.
Viktig å få med nye studenter i det nye semesteret.

Følg oss på

Kontakt oss


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372


Følg oss på

Kontakt oss


#Login på EFnet

Login på Slack


Postadresse
Login – Linjeforening for IT
NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik


Besøksadresse
NTNU i Gjøvik (G-Bygget)
Teknologiveien 22
2815 Gjøvik


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372Opphavsrett © 2018 Login - Personvern - Logg inn - Utviklet av Jan William