Logg inn

Du må være registrert på higlog.no for å kunne logge inn.

13 + 12 =

×


Referat fra årsmøte 17/02-14

Sak 1: Valg av møteleder, referent, tellekorps, og protokoll-underskrivere

Møteleder: Jan William Johnsen
Referent: Kasper Kristoffersen
Tellekorps: Mats Auten
Underskrivere: Andreas Moe og Lars Christian Andersen
Ingen innvendinger fra oppmøte. Enstemmig godkjent.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, dagsorden, forretningsordren og saksliste

Login kunne godt ha sendt ut en “påminnelsesmail”, siden inkallingen kom i såpass god tid.

Ingen andre innvendinger. Enstemmig godkjent.

Sak 3: Behandle innkommende forslag og saker

Godkjent uten innvendinger.

Sak 4: Vedta foreningens budsjett for neste periode

Godkjent, med kommentarer;

– Det burde komme bedre frem i budsjettet hvor mye av pengene som er sponsormidler (Huset, HusetLAN etc).
– Det ble nevnt at Login absolutt har råd til å sponse flere prosjekter som gagner studentene, for eksempel Exit. (Styret forklarte at vi ikke hadde mottatt en formell søknad fra Exit).
– Det ble tatt opp flere punkter Login kunne bruke penger på; for eksempel opprette et “programvareverksted”.

Sak 5: Godkjenning av vedtekter

Det er lagt inn et ønske fra flere studenter ved Dataingeniørstudiene at de vil være medlemmer av ING:a og ikke Login, da de føler at ING:a’s aktiviteter ligger nærmere deres studierettning.
Dette er noe Dataingeniørstudentene selv burde finne ut av ved en avstemming.
Selv om Dataingeniørene skulle velge å trekke seg som medlemmer i Login står de fritt til å delta på Logins arrangementer, men de vil bli prioritert etter Logins medlemmer ved spessielle arrangementer (Julebord, Paranoia, bedriftspresentasjoner med begrensede plasser etc.).
Det hadde også vært en mulighet med varrierende medlemskap, slik at hver student selv kan bestemme hvor han/hun vil være medlem. Dette er noe som må sees nærmere på.
Login og ING:a må bli enige om denne saken i samarbeid med Dataingeniørene selv.
På grunn av denne diskusjonen ble §3 ikke godkjent, og Dataingeniørene er per dags dato medlemmer av Login.

§1 Godkjent
§2 Godkjent
§3 Ikke godkjent
§3.1 Godkjent
§5.3 Godkjent

Sak 6: Valg av nytt styre

Leder: Katrine Borge
Nestleder: Tommy Andrè Evensen
Sekretær: Kim Roger Torgersen
Økonomisk ansvarlig: Mats Authen
Teknisk ansvarlig: Andreas Ringstad Hansen
Ingen innvendinger på noen vervene. Alle ble enstemmig godkjent.

Sak 7: Eventuelt

– Login burde se an om de skal utlyse enda flere styrestillinger, selv om det kun var fem søkere denne omgangen.
– Det ble foreslått av Login burde øke støtten sin til arrangementer.
– Det ble foreslått at et avsnitt om at “benkeforslag” er tillat burde felles ned i vedtektene. For å endre vedtektene må Login motta et skriftelig forslag til endringen.
– Første møte med det nye styret ble avtalt torsdag 20.02.2014 klokka 12 i kantina.

Følg oss på

Kontakt oss


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372


Følg oss på

Kontakt oss


#Login på EFnet

Login på Slack


Postadresse
Login – Linjeforening for IT
NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik


Besøksadresse
NTNU i Gjøvik (G-Bygget)
Teknologiveien 22
2815 Gjøvik


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372Opphavsrett © 2018 Login - Personvern - Logg inn - Utviklet av Jan William